Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie poszukuje pracownika na stanowisko

 Specjalista ds. instalacji HVAC & R

 

ZAKRES

1.1 Nadzór nad stanem technicznym infrastruktury, instalacji technicznych oraz systemów technicznych Szpitala oraz nieruchomości przy ul. Pawińskiego 7, w której zlokalizowany jest Zakład Anatomii Patologicznej – zwanych dalej Obiektem – i utrzymaniem ich w ciągłej sprawności eksploatacyjnej poprzez zapewnienie:

 • parametrów działania następujących instalacji i systemów (w zakresie mechanicznym) zgodnie z dokumentacją techniczną:
  • wentylacji mechanicznej ogólnej
  • wentylacji pożarowej nawiewnej
  • wentylacji pożarowej oddymiającej
  • wentylacji i klimatyzacji części nadziemnej
  • wentylacji i klimatyzacji sal operacyjnych
  • wentylacji i klimatyzacji kondygnacji technicznej
  • wentylacji i klimatyzacji przyziemia
  • maszynowni i instalacji chłodniczej
  • instalacja wody chłodniczej
  • Instalacja wody grzewczej i ciepła technologicznego w zakresie/w obszarze pomieszczeń maszynowni wentylacyjnych (w przypadku budynku Zakład Anatomii Patologicznej instalacje w obszarze przyłączenia do central wentylacyjnych – zestawy przyłączeniowe)
  • Systemy: split, multisplit, VRF, VRV, klimakonwektor (fancoil) itd.
 • niezawodności i bezpieczeństwa działania tych instalacji i systemów poprzez, w szczególności:

 

1.2 Sprawdzanie poprawności działania instalacji i systemów wymienionych w pkt. 1.1., analiza procesów technicznych zachodzących w Obiekcie pod kątem ich optymalizacji i wnioskowanie do przełożonego w zakresie wprowadzania korekt algorytmów regulacyjnych urządzeń technicznych wyposażenia Obiektu.

1.3 Wnioskowanie w zakresie, i przestrzeganie procedur i instrukcji eksploatacyjnych (wykonywania obchodów i przeglądów okresowych instalacji i systemów) oraz procedur awaryjnych (w tym awarii krytycznych) w podległym zakresie.

1.4 Współpraca w zakresie uzgadniania harmonogramów przeglądów i inspekcji technicznych oraz kontrola zakresów przeprowadzanych prac. Nadzór / kontrola przeprowadzanych przeglądów gwarancyjnych i usuwania wad.

1.5 Optymalizacja zużycia energii kluczowych pod względem energetycznym instalacji (np. harmonogramy/grafiki pracy urządzeń) Obiektu.

1.6 Monitorowanie motogodzin pracy urządzeń w instalacjach i systemach wymienionych w pkt. 1.1., wymaganych instrukcjami obsługi lub innymi względami eksploatacyjnymi.

1.7 Przygotowanie i wykonanie prac naprawczych usterek i uszkodzeń spowodowanych przez Szpital i Zakład Anatomii Patologicznej – w podległym zakresie, z wyłączeniem usterek sprzętu niemedycznego i sprzętu informatycznego związanego z siecią obsługiwaną przez Dział Informatyki oraz wykonanie prac inwestycyjno – remontowych w tym zakresie.

1.8 Odbiór dostaw oraz bieżące utrzymanie materiałów eksploatacyjnych, materiałów i części zamiennych, niezbędnych dla podległych instalacji i systemów oraz:

 • współpraca w opracowywaniu dokumentacji zakupu dostaw i usług,
 • nadzorowanie dostaw, magazynowanie i zabezpieczenie wyposażenia inwestycyjnego oraz wymagającego montażu,

1.9 Zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadów powstałych w podległym zakresie.

1.10 Prowadzenie spraw związanych z emisją gazów cieplarnianych dla wymaganych przepisami urządzeń – w odniesieniu do instalacji wymienionych w pkt. 1.1.

1.11 Bezkonfliktowa współpraca z pozostałymi pracownikami Działu Techniczno-Eksploatacyjnego.

1.12 Zachowanie w tajemnicy – w okresie zatrudnienia w Szpitalu, a także po ustaniu stosunku pracy – wszelkich okoliczności i in­formacji, o których pracownik dowiedział się w związku z wykonywaniem powierzonych mu obowiąz­ków, a w stosunku do których Szpital podjął niezbędne działania w celu zachowa­nia ich poufności i których ujawnienie mogłoby narazić Szpital na szkodę.

1.13 Przestrzeganie przepisów obowiązującego prawa – w tym Kodeksu Pracy i regulacji wewnątrzszpitalnych.

1.14 Kształtowanie pozytywnego wizerunku

1.15 Wykonywanie doraźnych poleceń przełożonego wykraczających poza powyższy zakres obowiązków.

 

Prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.