Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 8 października 2019

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, Zakład Leczniczy Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.23.2019 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w podziale na zadania:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez perfuzjonistę przy zabiegach kardiochirurgicznych  na rzecz pacjentów DSK w Warszawie

Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie zabiegów neuroradiologii interwencyjnej na rzecz pacjentów DSK w Warszawie

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki SWKO ofert i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w zakładzie leczniczym zamawiającego przy ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.
 3. Umowy zostaną zawarte na okres zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać do dnia 22 października 2019 r. do godziny 12:00 w Kancelarii DSK w Warszawie (Żwirki i Wigury 63a) - Parter, pokój 001.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 22 października 2019 o godzinie 13:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro, pok. 109D
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

 

Warszawa, 30 września 2019 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, Zakład Leczniczy Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.22.2019 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na Pełnienie dyżurów w Pracowni Leku Jałowego i Pracowni Żywienia Pozajelitowego DSK w Warszawie

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki SWKO ofert i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w zakładzie leczniczym zamawiającego przy ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.
 3. Umowy zostaną zawarte na okres od 1 listopada 2019r. do 31 października 2020 r.
 4. Oferty należy składać do dnia 14 października 2019 r. do godziny 12:00 w Kancelarii DSK w Warszawie (Żwirki i Wigury 63a) - Parter, pokój 001.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 14 października 2019 o godzinie 13:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro, pok. 109D
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

 Warszawa, 25 września 2019 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, Zakład Leczniczy Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.21.2019 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na Udzielanie świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w podziale na zadania:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki

Pakiet 1. Udzielanie świadczeń ambulatoryjnych lekarskich w zakresie okulistyki

Pakiet 2. Udzielanie świadczeń ambulatoryjnych pielęgniarskich w zakresie okulistyki

Zadanie 2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie diabetologii

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki SWKO ofert i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w zakładzie leczniczym zamawiającego przy ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.
 3. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać do dnia 11 października 2019 r. do godziny 12:00 w Kancelarii DSK w Warszawie (Żwirki i Wigury 63a) - Parter, pokój 001.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 11 października 2019 o godzinie 13:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro, pok. 109D
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

DSP.4240.20.2019                                                                                                  Warszawa, 30 września 2019r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dyrektor Dziecięcego Szpitala klinicznego im Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania konkursowego nr DSP.4240.20.2019 na Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii
w Pracowni Elektrofizjologii i Ablacji oraz Pracowni Hemodynamiki  DSK w Warszawie
wybrano ofertę Adam Bremer MED, ul. Al. Jana Pawła II 23, 26-700 Zwoleń


OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, Zakład Leczniczy  Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego  w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.20.2019 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Pracowni Elektrofizjologii i Ablacji oraz Pracowni Hemodynamiki  DSK w Warszawie

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki SWKO ofert i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w zakładzie leczniczym zamawiającego przy ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.
 3. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać do dnia 30 września 2019 r. do godziny 9:00 w Kancelarii DSK w Warszawie (Żwirki i Wigury 63a) - Parter, pokój 001.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 30 września 2019 o godzinie 10:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro, pok. 109D
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

 Warszawa, 16 września 2019 r.

DSP.4240.19.2019                                                                                                  Warszawa, 25 września 2019r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dyrektor Dziecięcego Szpitala klinicznego im Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania konkursowego nr DSP.4240.19.2019 na Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej DSK w Warszawie wybrano ofertę

Spółdzielnia Pracy Specjalistów Rentgenologów im. prof. Witolda Zawadowskiego , ul. Waryńskiego 9, 06-659 Warszawa.


OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, Zakład Leczniczy  Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego  w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.19.2019 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Zakładzie Radiologii Pediatrycznej DSK w Warszawie

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki SWKO ofert i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w zakładzie leczniczym zamawiającego przy ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale  Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala.
 3. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać do dnia 23 września 2019 r. do godziny 15:00 w Kancelarii DSK w Warszawie (Żwirki i Wigury 63a) - Parter, pokój 001.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 24 września 2019 o godzinie 9:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro, pok. 109D
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

9 września 2019

Warszawa, 24 lipca 2019r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dyrektor Dziecięcego Szpitala klinicznego im Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania konkursowego nr DSP.4240.18.2019 na Udzielanie świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych psychiatrycznych (świadczenia z zakresu prowadzenia psychoterapii) wybrano następujące oferty:

 1. WPE Witold Pawliczuk
 2. Renata Bieniek-Pocielej.

Warszawa, 10 lipca 2019

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, Zakład Leczniczy Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.18.2019 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na Udzielanie świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych psychiatrycznych (świadczenia z zakresu prowadzenia psychoterapii)

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki SWKO ofert i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala.
 3. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać do dnia 24 lipca 2019 r. do godziny 12:00 w Kancelarii SPDSK w Warszawie– Parter, pokój 001.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 24 lipca 2019 o godzinie 13:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro pok. 109D
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

DSP.4240.17.2018                                                                                                            Warszawa, 18 lipca 2019r.

 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

 Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dyrektor Dziecięcego Szpitala klinicznego im Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania konkursowego nr DSP.4240.18.2019 udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Klinicznym Neurochirurgii z Pododdziałem Traumatologii Narządu Ruchu Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego wybrano następujące oferty:

 1. Daria Podgórska- Indywidualna praktyka
 2. Medycyna Specjalistyczna Sp. z o.o. ul. Łochowska 69 85-372 Bydgoszcz

Warszawa, dnia 28 czerwca 2019

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Banacha 1 A 02-097 Warszawa, Dyrektor zakładu leczniczego Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 63A działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.17.2019 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Klinicznym Neurochirurgii z Pododdziałem Traumatologii Narządu Ruchu w DSK w Warszawie

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki SWKO ofert i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w siedzibie zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala.
 3. Umowy zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać do dnia 12 lipca 2019 r. do godziny 12:00 w Kancelarii SPDSK w Warszawie– Parter, pokój 001.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 12 lipca 2019 o godzinie 13:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro pok. 109D
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

Zmiana Treści głoszenia oraz SWKO

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycznego WUM, Dyrektor Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 63A zmienia treść ogłoszenia oraz SWKO w postępowaniu konkursowym DSP.4240.17.2019 na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Klinicznym Neurochirurgii z Pododdziałem Traumatologii Narządu Ruchu Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego
w Warszawie
w następujący sposób:

 1. Rozdział I. Opis przedmiotu zamówienia Zakres 2, ust. 2. otrzymuje brzmienie: „Szacunkowe zapotrzebowanie wynosi 650h miesięcznie.”
 2. Szacunkowa łączna wartość zamówienia:1.924.180,00PLN
 3. Rozdział II Opis wymogów podmiotowych ust 1. otrzymuje brzmienie jak poniżej:

„1.W postępowaniu konkursowym może wziąć udział Oferent, który spełnia następujące warunki:1) Jest podmiotem wymienionym w art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.); 2) Zatrudnia personel posiadający/Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zgodne z przepisami prawa i wymogami w tym zakresie, w tym wskazanymi wymaganiami w SWKO; 3) Personel Przyjmującego Zamówienie/Oferent powinien posiadać aktualne badania lekarskie niezbędne do wykonania zamówienia.”

4. Ofertę należy składać do dnia 18 lipca 2019 r. do godziny 13.00 w Kancelarii DSK w Warszawie, pokój 001

5. Otwarcie ofert nastąpi 18 lipca 2019 r. o godzinie 13.30 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro pok.109D.

6. W rozdziale V ust. 3 Termin i sposób składania ofert skreślono zdanie: Udzielający Zamówienia nie przewiduje ofert częściowych w przypadku zadania 1 i 2.

7. Pozostałe postanowienia Ogłoszenia oraz SWKO pozostają bez zmian.

Warszawa, 28 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dyrektor Dziecięcego Szpitala Klinicznego im Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania konkursowego nr DSP.4240.16.2019 na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie opisów badań EEG wybrano następujące oferty: „Neurosfera” Iwona Terczyńska Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Indywidualna Praktyka Lekarska Magdalena Kaczorowska-Frontczak


Warszawa, 12 czerwca 2019

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Banacha 1 A 02-097 Warszawa, Dyrektor zakładu leczniczego Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.), ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.16.2019 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisów badań EEG

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki określone w SWKO i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w lokalizacji zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.
 3. Umowy zostaną zawarte na okres zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać do dnia 26 czerwca 2019 r. do godziny 12:00 w Kancelarii DSK w Warszawie (lokalizacja Żwirki i Wigury 63A) – Parter, pokój 001 lub Dziale Spraw Pracowniczych, 5 piętro, pokój 109D.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 26 czerwca 2019 r. o godzinie 13:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro, pokój 108D
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

DSP.4240.15.2019                                                                                  Warszawa, 28 czerwca 2019 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dyrektor Dziecięcego Szpitala Klinicznego im Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania konkursowego nr DSP.4240.15.2019 na świadczenia usług pielęgniarskich w podziale na zadania wybrano następujące oferty:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne w Oddziale Klinicznym Neonatologii DSK w Warszawie - Mariola Grzesik, Olga Chmielewka, Ewa Szcześniak, Monika Putz

Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Oddziale Klinicznym Pneumonologii, Alergologii i Pediatrii w DSK w Warszawie - Agnieszka Redlińska, Iwona Kapłan

Zadanie 3. Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w Oddziale Klinicznym Neurochirurgii z Pododdziałem Traumatologii w DSK w Warszawie - Rafał Mazur, Małgorzata Wawer


Warszawa, 11 czerwca 2019r

OGŁOSZENIE

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Banacha 1 A 02-097 Warszawa, Dyrektor Zakładu Leczniczego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie działając na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.), ogłasza konkurs ofert o nr DSP.4240.15.2019 w sprawie wyboru oferentów i zaprasza do składania ofert na Świadczenie usług pielęgniarskich w podziale na zadania:

Zadanie 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne w Oddziale Klinicznym Neonatologii DSK w Warszawie

Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Oddziale Klinicznym Pneumonologii, Alergologii i Pediatrii w DSK w Warszawie

Zadanie 3. Udzielanie świadczeń pielęgniarskich w Oddziale Klinicznym Neurochirurgii z Pododdziałem Traumatologii w DSK w Warszawie

 1. W konkursie ofert mogą brać udział podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej spełniające warunki określone w SWKO i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu będą dostępne w lokalizacji zamawiającego ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, w Dziale Spraw Pracowniczych (pok.109 , 5D) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00.
 3. Umowy zostaną zawarte na okres zgodnie z terminami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
 4. Oferty należy składać do dnia 25 czerwca 2019 r. do godziny 12:00 w Kancelarii DSK w Warszawie (lokalizacja Żwirki i Wigury 63A) – Parter, pokój 001.
 5. Otwarcie ofert nastąpi 25 czerwca 2019 r. o godzinie 13:00 w Dziale Spraw Pracowniczych, V piętro pokój 108D.
 6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od daty otwarcia ofert.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.
 9. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 10. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z postanowieniami Działu IX Środki Odwoławcze Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert

 Warszawa, dnia 19 czerwca 2019r.   ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, Dyrektor Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie zmienia treść ogłoszenia oraz SWKO w postępowaniu konkursowym DSP.4240.15.2019 na udzielanie świadczeń pielęgniarskich w podziale na zadania w następujący sposób.

 1. Treść pkt 4 Ogłoszenia oraz SWKO otrzymuje brzmienie: „Oferty należy składać do dnia 25 czerwca 2019 r. do godz. 15:00 w kancelarii DSK w Warszawie- Parter, pokój 001.”
 2. Treść pkt 5 Ogłoszenia oraz SWKO ulega zmianie na: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 czerwca 2019 r o godz. 10.00."