Zamówienia Publiczne - SPDSK


Idź do treści

 

ROK 2015

Zakończone

64/2015

Dostawa produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów farmaceutycznych i substancji recepturowych dla Spdsk w Warszawie.

Zakończone

62/2015

Dostawa odczynników laboratoryjnych, testów, krążków antybiogramowych.

Zakończone

61/2015

Usługa ochrony dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

60/2015

Dostawa 200 szt. cyfrowych stacjonarnych aparatów telefonicznych z wyświetlaczem dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

59/2015

Usługa ochrony dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

57/2015

USŁUGA SFINANSOWANIA RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA SPDSK POPRZEZ PRZYSTĄPIENIE DO DŁUGU NA PODSTAWIE ART. 356 § 2 KC LUB SPŁATĘ WIERZYTELNOŚCI NA PODSTAWIE ART. 518 § 1 K.C. (SUBROGACJA).

Zakończone

56/2015

Usługa udzielenia pożyczki finansowej w wysokości 3 600 000 mln zł dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

54/2015

Usługa udzielenia pożyczki finansowej w wysokości 3 600 000 mln zł dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

53/2015

Dostawa artykułów laboratoryjnych dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

52/2015

Dostawa testów diagnostycznych, materiałów zużywalnych do diagnostyki chorób zakaźnych wraz z dzierżawą aparatu Real Time PCR, dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego SPDSK w Warszawie.

Zakończone

50/2015

Usługa udzielenia pożyczki finansowej w wysokości 3 900 000 zł dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

47/2015

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

46/2015

Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pracowni Leku Cytostatycznego i Pracowni Leku Jałowego SPDSK w Warszawie.

Zakończone

45/2015

Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

44/2015

Dostawa środków dezynfekcyjnych.

Zakończone

43/2015

Kompleksowe dostarczanie ciepła do budynków SPDSK przy ul. Żwirki i Wigury 63a oraz przy ul. Pawińskiego 7 w Warszawie.

Zakończone

42/2015

Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej budynków SPDSK przy ul. Żwirki i Wigury 63a oraz przy ul. Pawińskiego 7 w Warszawie.

Zakończone

41/2015

Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala
Klinicznego.

Zakończone

40/2015

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.

Zakończone

39/2015

Dostawa produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów farmaceutycznych i substancji recepturowych dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

38/2015

Dostawa materiałów opatrunkowych.

Zakończone

37/2015

Dostawa głowic do aparatów USG dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

36/2015

Dostawa sond molekularnych dla Pracowni Cytogenetyki przy Zakładzie Patomorfologii Wieku Rozwojowego SPDSK.

Zakończone

35/2015

Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z podłączeniem do sieci telekomunikacyjnej centrali, dostawa 300 szt. cyfrowych stacjonarnych aparatów telefonicznych oraz usługa bramki SMS wraz z pakietem 50 000 wiadomości SMS dla obsługi systemu e-rejestracji dla potrzeb SPDSK w Warszawie.

Zakończone

34/2015

Dostawa lancet do testów punktowych, true-testów oraz odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych do badań z zakresu alergologii, wraz z dzierżawą analizatora dla SPDSK.

Zakończone

33/2015

Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów dodatkowych, niezbędnych do wykonania oznaczeń białek specyficznych wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego i urządzenia chłodniczego dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Filii SPDSK przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie.

Zakończone

32/2015

Usługa kompleksowego specjalistycznego utrzymania czystości pomieszczeń i sprzętów, transportu wewnętrznego wraz z czynnościami pomocniczymi przy pacjencie, utrzymaniem terenów zewnętrznych oraz przygotowaniem i dostarczaniem włącznie z dystrybucją do pacjenta, całodziennych posiłków z jednoczesnym przejęciem pracowników od zamawiającego na podstawie art. 231 kodeksu pracy w SPDSK w Warszawie.

Zakończone

31/2015

Dostawa artykułów laboratoryjnych dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

30/2015

Dostawa artykułów biurowych dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

29/2015

Usługę w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

28/2015

Dostawę odczynników i materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych: podstawowego i zastępczego oraz mikroskopu optycznego dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej I Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego filii SPDSK w Warszawie przy ul. Działdowskiej 1.

Zakończone

27/2015

Dostawę sond molekularnych dla Pracowni Cytogenetyki przy Zakładzie Patomorfologii Wieku Rozwojowego SPDSK.

Zakończone

26/2015

Usługa kompleksowej ochrony dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

25/2015

Dostawa odczynników laboratoryjnych, materiałów kontrolnych i zużywalnych do aparatów firmy bioMerieux Polska Sp. z o.o., SYSMEX, SEBIA, dostawa roztworów, pożywek i surowic do badań cytogenetycznych oraz dzierżawa wytrząsarki laboratoryjnej i witryny chłodniczej dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

24/2015

Dostawa drobnego i specjalistycznego sprzętu medycznego oraz rękawic medycznych dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

23/2015

Usługa dostawy energii elektrycznej dla SPDSK.

Zakończone

21/2015

Kompleksowe dostarczanie ciepła do budynków SPDSK przy ul. Żwirki i Wigury 63a oraz przy ul. Pawińskiego 7 w Warszawie.

Zakończone

20/2015

Dostawa papieru toaletowego, ręczników papierowych i artykułów gospodarczych dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

17/2015

Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Filii SPDSK w Warszawie przy ul. Działdowskiej 1.

Zakończone

15/2015

Dostawę artykułów biurowych i nośników danych do zastosowań medycznych dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

14/2015

Kompleksowa usługa prania pościeli i bielizny szpitalnej wraz z transportem.

Zakończone

DT-2

Usługa prania dla SPDSK

Zakończone

DT

Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego (SPDSK) zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 63A, oraz Zakładu Patomorfologii zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Pawińskiego 7.

Zakończone

13/2015

Dostawa produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety, wyrobów farmaceutycznych i substancji recepturowych dla SPDSK z podziałem na 119 pakietów.

Zakończone

12/2015

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

11/2015

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku i sprzętu wysokospecjalistycznego.

Zakończone

10/2015

Zakup wraz z dostawą pomp insulinowych dla pacjentów SPDSK.

Zakończone

09/2015

Dostawa produktów leczniczych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego dla SPDSK.

Zakończone

08/2015

Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych do aparatu immunohematologicznego autovue innova dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

07/2015

Obsługa serwisowa tomografu komputerowego Philips Brillance 64 oraz dwóch aparatów USG iU22 w SDPSK w Warszawie.

Zakończone

06/2015

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą drobnego sprzętu laboratoryjnego, skanera płaskiego oraz programu komputerowego dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

05/2015

Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

03/2015

Dostawa gazów medycznych, dzierżawa zbiornika, butli i urządzenia do podawania tlenku azotu dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

02/2015

Zakup wraz z dostawą gazów medycznych, dzierżawy zbiornika, butli, urządzenia do podawania tlenku azotu dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

01/2015

Dostawa materiałów opatrunkowych.

ROK 2014

Zakończone

58/2014

Usługa transportu medycznego dzieci od 45 dnia życia dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

57/2014

Dostawa wiertarki laryngologicznej, inkubatora zamkniętego, aparatu do znieczulenia, piły mostkowej, defibrylatorów oraz głowic do aparatów usg dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

56/2014

Zakup wraz z dostawą papieru toaletowego, ręczników papierowych, artykułów gospodarczych oraz baterii dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

54/2014

Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego dla SPDSK.

Zakończone

51/2014

Zakup wraz z dostawą rekawiczek diagnostycznych dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

49/2014

Zakup wraz z dostawą drobnego sprzetu medycznego dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

48/2014

Zakup wraz z dostawą worków foliowych dla SPDSK w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz Filii SPDSK przy ul. Działdowskiej 1.

Zakończone

47/2014

Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych dla apteki I SPDSK.

Zakończone

45/2014

Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

44/2014

Zakup wraz z dostawą środków czystościowych oraz preparatów do zmywarek gastronomicznych dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

43/2014

Zakup wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych dla SPDSK.

Zakończone

42/2014

Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego dla SPDSK.

Zakończone

41/2014

Zakup wraz z dostawą worków foliowych dla SPDSK w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz Filii SPDSK przy ul. Działdowskiej 1.

Zakończone

40/2014

Zakup wraz z dostawą nici chirurgicznych dla SPDSK w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz dla filii przy ul. Działdowskiej 1.

Zakończone

39/2014

Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

38/2014

Zakup wraz z dostawą artykułów laboratoryjnych dla samodzielnego publicznego dziecięcego szpitala klinicznego w warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz filii spdsk przy ul. Działdowskiej 1.

Zakończone

37/2014

Dostawa roztworów, pożywek i surowic do badań cytogenetycznych, odczynników laboratoryjnych oraz testów punktowych dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

35/2014

Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego dla SPDSK.

Zakończone

34/2014

Zakup wraz z dostawą materiałów opatrunkowych dla SPDSK – uzupełnienie asortymentu.

Zakończone

32/2014

Zakup wraz z dostawą worków foliowych dla SPDSK w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz Filii SPDSK przy ul. Działdowskiej 1.

Zakończone

31/2014

Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych dla Apteki II SPDSK – Uzupełnienie asortymentu.

Zakończone

30/2014

Zakup wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

29/2014

Zakup wraz z dostawą materiałów opatrunkowych dla SPDSK.

Zakończone

28/2014

Dostawa roztworów, pożywek i surowic do badań cytogenetycznych, odczynników laboratoryjnych oraz testów punktowych dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

27/2014

Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

24/2014

Zakup wraz z uruchomieniem wideobronchoskopu pediatrycznego.

Zakończone

23/2014

Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych dla Apteki I SPDSK.

Zakończone

22/2014

Dostawa jednorazowego sprzętu kardiochirurgicznego dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

21/2014

Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych dla Apteki II SPDSK – uzupełnienie asortymentu.

Zakończone

20/2014

Udzielenie pożyczki w wysokości 6 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

19/2014

Dostawa nici chirurgicznych dla SPDSK w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz w Filii przy ul. Działdowskiej 1.

Zakończone

18/2014

Dostawa odczynników, materiałów i artykułów laboratoryjnych oraz zestawów do aparatu Prisma dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

17/2014

Dostawa Systemu CR do Zakładu Radiologii Pediatrycznej SPDSK w Warszawie.

Zakończone

16/2014

Wprowadzenie e-usług w drodze rozbudowy infrastruktury ICT w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym z siedzibą w Warszawie.

Zakończone

15/2014

Usługa sprzątania i utrzymania czystości oraz pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej w SPDSK w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz w Filii przy ul. Działdowskiej 1.

Zakończone

14/2014

Zakup odczynników, kalibratorów i materiałów zużywalnych do badań z zakresu alergologii do analizatora UniCAP 100 wraz z dzierżawą analizatora backup dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego SPDSK w Warszawie.

Zakończone

13/2014

Dostawa i wymiana lampy w tomografie komputerowym BrightSpeed Elite wraz z finansowaniem.

Zakończone

12/2014

Dostawę leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego dla SPDSK.

Zakończone

11/2014

Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faxów oraz innego sprzętu biurowego dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie
przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz Filii przy ul. Działdowskiej 1.

Zakończone

09/2014

Zakup wraz z dostawą worków do sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego dla Apteki I SPDSK.

Zakończone

08/2014

Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych dla Apteki II SPDSK – uzupełnienie asortymentu.

Zakończone

07/2014

Dostawa Systemu DR do Zakładu Radiologii Pediatrycznej SPDSK w Warszawie.

Zakończone

06/2014

Zakup wraz z dostawą pomp insulinowych dla pacjentów SPDSK.

Zakończone

05/2014

Zakup wraz z dostawą materiałów opatrunkowych dla SPDSK.

Zakończone

04/2014

Dostawa odczynników, materiałów i artykułów laboratoryjnych dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

02/2014

Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych dla SPDSK.

Zakończone

01/2014

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie.

ROK 2013

Zakończone

91/2013

Zakup wraz z dostawą diet i produktu leczniczego dla Apteki I SPDSK.

Zakończone

90/2013

Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK przy ul. Marszałkowskiej 24 i filii przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie wraz z dostawą drobnego sprzętu kuchennego, pojemników do transportu żywności i naczyń oraz produktów uzupełniających dla niemowląt.

Zakończone

89/2013

Usługa sprzątania i utrzymania czystości oraz pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej w SPDSK w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz w Filii przy ul. Działdowskiej 1.

Zakończone

88/2013

Zakup wraz z dostawą specjalistycznego sprzętu medycznego dla SPDSK w Warszawie ul. Marszałkowska 24, Filia ul. Działdowska 1.

Zakończone

87/2013

Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK.

Zakończone

86/2013

Zakup odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i dodatkowych wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego do oznaczeń białek specyficznych dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

85/2013

Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych dla Apteki II SPDSK.

Zakończone

84/2013

Dostawa podtlenku azotu (medycznego) oraz tlenku azotu (medycznego) wraz z dzierżawą butli dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz Filii przy ul. Działdowskiej 1.

Zakończone

83/2013

Zakup wraz z dostawą sond molekularnych do badania metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) dla Pracowni Cytogenetyki SPDSK w Warszawie.

Zakończone

82/2013

Zakup wraz z dostawą produktu leczniczego dla Apteki 1 SPDSK.

Zakończone

81/2013

Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych dla Apteki I SPDSK.

Zakończone

80/2013

Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych dla Apteki I SPDSK w tym leków stosowanych w chemioterapii.

Zakończone

79/2013

Zakup wraz z dostawą produktu leczniczego dla Apteki I SPDSK.

Zakończone

77/2013

Zakup wraz z dostawą systemu do 24 godzinnego monitorowania zapis EKG (holter) dla Oddziału Klinicznego Kardiologii i Pediatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ul. Marszałkowska 24.

Zakończone

78/2013

Zakup wraz z sukcesywną dostawą sprzętu medycznego i odzieży ochronnej dla Pracowni Leku Cytostatycznego.

Zakończone

76/2013

Zakup artykułów biurowych oraz nośników danych dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

74/2013

Zakup wraz z dostawą worków i biuret do sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego dla Apteki I SPDSK.

Zakończone

73/2013

Zakup wraz z dostawą okluderów do zamykania przewodów tętniczych dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 w Warszawie.

Zakończone

72/2013

Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK przy ul. Marszałkowskiej 24 i filii przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie wraz z dostawą drobnego sprzętu kuchennego, pojemników do transportu żywności i naczyń oraz produktów uzupełniających dla niemowląt.

Zakończone

71/2013

Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla SPDSK.

Zakończone

66/2013

Zakup wraz z dostawą okluderów do zamykania przewodów tętniczych dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 w Warszawie.

Zakończone

65/2013

Zakup odczynników laboratoryjnych dla SPDSK.

Zakończone

62/2013

Zakup testów punktowych dla SPDSK.

Zakończone

61/2013

DOSTAWA LEKÓW DLA SPDSK.

Zakończone

58/2013

Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych dla Apteki I SPDSK.

Zakończone

56/2013

Zakup testów punktowych i odczynników dla SPDSK.

Zakończone

55/2013

Zakup artykułów laboratoryjnych dla SPDSK.

Zakończone

54/2013

Zakup wraz z dostawą specjalistycznego sprzętu medycznego dla SPDSK.

Zakończone

51/2013

Zakup wraz z dostawą leków: Rituximab i Erwinia dla Apteki I SPDSK.

Zakończone

50/2013

DOSTAWA LEKÓW DLA SPDSK.

Zakończone

49/2013

Zakup artykułów laboratoryjnych dla SPDSK.

Zakończone

48/2013

Zakup wraz z dostawą środków dezynfekcyjnych dla SPDSK.

Zakończone

40/2013

Kompleksowe ubezpieczenie Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego