Zamówienia Publiczne - SPDSK


Idź do treści

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Rok 2011

     

Zakończone

54/2011

Dostawa leku

Zakończone

52/2011

Dostawa materiałów opatrunkowych.

Zakończone

51/2011

Zakup wraz z dostawą worków foliowych dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz Filii SPDSK przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie.

Zakończone

50/2011

Zakup odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i dodatkowych wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego do oznaczeń białek specyficznych dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Filii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie.

Zakończone

49/2011

Dostawę podtlenku azotu (medycznego) oraz tlenku azotu (medycznego) wraz z dzierżawą butli

Zakończone

48/2011

Zakup wraz z dostawą artykułów piśmiennych i biurowych dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz Filii SPDSK przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie.

Zakończone

47/2011

Zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz Filii przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie.

Zakończone

46/2011

Wykonanie modernizacji rozdzielni głównej RGNN w budynku Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 w Warszawie.

Zakończone

45/2011

Zakup wraz z dostawą 2 części z zestawu inkubatorów dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 w Warszawie.

Zakończone

43/2011

DOSTAWA LEKÓW

Zakończone

42/2011

Dostosowanie budynku Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 w Warszawie do obecnie obowiązujących standardów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego :
Pakiet 1 – Wykonanie instalacji zapobiegającej zadymieniu wraz z podłączeniem do systemu sygnalizacji pożarniczej,
Pakiet 2 – Modernizacja rozdzielni głównej RGNN,
Pakiet 3 – Dostawa wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej (klasy EL30) oraz wykonanie ścianek ognioodpornych na czterech kondygnacjach.

Zakończone

41/2011

Zakup wraz z dostawą środków dezynfekcyjnych dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz Filii przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie.

Zakończone

40/2011

Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK przy ul. Marszałkowskiej 24 i filii przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie wraz z dostawą wózków do transportowania żywności i wózków do transportowania brudnych naczyń a także zmywarko – wyparzarek gastronomicznych.

Zakończone

39/2011

Zakup wraz z dostawą 2 części z zestawu inkubatorów dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 w Warszawie.

Zakończone

38/2011

Dostawa leków

Zakończone

37/2011

Wykonanie wg pakietów w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24 PAKIET I - Remontu toalet oraz pomalowania sal ćwiczeń dla studentów w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego, Pakiet II - Remontu pomieszczenia za łazienką na II piętrze w Laboratorium Analitycznym, Pakiet III- Adaptacja holu (remont korytarza) na V piętrze na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych z użyciem manekina i budowa skrzyni do przechowywania manekina.

Zakończone

36/2011

Zakup wraz z dostawą rękawiczek medycznych dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz Filii przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie.

Zakończone

35/2011

Zakup wraz z dostawą pomp insulinowych dla pacjentów SPDSK

Zakończone

34/2011

Zakup wraz z dostawą monitorów przyłóżkowych, kardiomonitorów i nadajników telemetrycznych oraz rejestratorów systemu holterowskiego dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz Filii przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie

Zakończone

33/2011

Obsługa pogwarancyjna tomografu komputerowego GE Brigthspeed w Filii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie

Zakończone

32/2011

Dostawa leków

Zakończone

WUM/ 01/2011

Remont auli wykładowej w Filii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie

Zakończone

31/2011

Remont auli wykładowej w Filii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie

Zakończone

30/2011

Remont pomieszczeń Kuchni Mlecznej dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa dla Filii SPDSK przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie

Zakończone

29/2011

Remont oddziału dziennego Gastroenterologii Filii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie

Zakończone

28/2011

Zakup odczynników laboratoryjnych.

Zakończone

26/2011

Kompleksowe ubezpieczenie Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie

Zakończone

25/2011

Zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz Filii przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie.

Zakończone

24/2011

Zakup wraz z dostawą zestawów do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych typu ASD oraz zestawów do zamykania przetrwałego przewodu tętniczego dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 w Warszawie.

Zakończone

23/2011

Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów (dzieci) Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz Filii przy ul. Działdowskiej 1

Zakończone

22/2011

Zakup artykułów laboratoryjnych

Zakończone

21/2011

Dostawę mlek dla dzieci

Zakończone

20/2011

Zakup wraz z dostawą zestawów komputerowych, monitorów i drukarek dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz Filii przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie

Zakończone

19/2011

Zakup wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych do analizatorów: Osmometr 800 CL, Rotor Gene Q, Immulite 2100 Pxi oraz wieloparametrowego czytnika mikropłytek Fluostar dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 w Warszawie

Zakończone

18/2011

Zakup odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów: biochemicznego oraz hematologicznego 5-diff z aparatem zastępczym dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Filii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie.

Zakończone

17/2011

Zakup artykułów laboratoryjnych.

Zakończone

16/2011

Dostawa leków.

Zakończone

15/2011

Zakup wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych do analizatorów Minicap, LH 750, mini Vidas Blue, Immulite 2000 XPi i VITEK 2 Compact 30 dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz Filii przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie.

Zakończone

14/2011

Zakup wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych do analizatora Vitros 5600 dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 w Warszawie.

Zakończone

13/2011

Wywóz odpadów komunalnych z terenu Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego
przy ul. Marszałkowskiej i Filii przy ul. Działdowskiej w Warszawie.

Zakończone

12/2011

Zakup wraz z sukcesywną dostawą pomp insulinowych dla dzieci.

Zakończone

11/2011

Zakup odczynników do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą systemu manualnego dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Filii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie.

Zakończone

10/2011

Zakup wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych do analizatorów Previ Color Gram, VIDAS, Sysmex CS 2100i, Sysmex CA 560 dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz Filii przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie.

Zakończone

09/2011

Zakup wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych do analizatorów Auto Vue Innova, BacT/Alert 3 D. 60, BacT/Alert 3 D. 120, VITEK 2, miniMAG, Clinitek Advantus, LH 750 dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz Filii przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie.

Zakończone

08/2011

Dostawa leków.

Zakończone

07/2011

Serwis zintegrowanego systemu NetRAD/CliniNET/SakPRO w Samodzielnym Publicznym Dziecęcym Szpitalu Klinicznym przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz Filii przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie.

Zakończone

06/2011

Zakup wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych do analizatora immunochemicznego ARCHITECT i1000 SR dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 w Warszawie.

Zakończone

05/2011

Zakup wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych do analizatorów ABL 90, GEM PREMIER 4000, PFA-100, IQ 200 ELITE dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy
ul. Marszałkowskiej 24 oraz Filii przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie.

Zakończone

01/2011

Zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz Filii przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie.

     

Powrót do treści | Wróć do menu głównego