Zamówienia Publiczne - SPDSK


Idź do treści

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Rok 2012

Zakończone

65/2012

Zakup wraz z dostawą medycznej odzieży ochronnej oraz pojemników na odpady medyczne dla pracowni cytostatyków.

Zakończone

64/2012

Zakup wraz z dostawą worków infuzyjnych do terapii cytostatykami dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 w Warszawie.

Zakończone

63/2012

Dostawa zestawów jałowych do terapii chemioterapeutykami.

Zakończone

62/2012

Usługa prania dla SPDSK.

Zakończone

61/2012

DOSTAWĘ LEKÓW – pakiety nierozstrzygnięte w postępowaniach 50/2012 i 53/2012.

Zakończone

60/2012

Zakup wraz z dostawą sond molekularnych do badania metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) dla Pracowni Cytogenetyki dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy
ul. Marszałkowskiej 24 w Warszawie.

Zakończone

59/2012

Zakup paneli alergologicznych dla SPDSK.

Zakończone

57/2012

Zakup wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24, Filia ul. Działdowska 1 w Warszawie.

Zakończone

56/2012

Dostawa podtlenku azotu (medycznego) oraz tlenku azotu (medycznego) wraz z dzierżawą butli dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz Filii przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie.

Zakończone

55/2012

Zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz Filii przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie.

Zakończone

54/2012

Zakup wraz z dostawą rękawiczek chirurgicznych dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz Filii przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie.

Zakończone

53/2012

Dostawa leków - uzupełnienie brakującego asortymentu dla apteki I.

Zakończone

51/2012

Usługa prania dla SPDSK

Zakończone

50/2012

DOSTAWA LEKÓW

Zakończone

48/2012

Zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz Filii przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie.

Zakończone

46/2012

Dostosowanie budynku Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy
ul. Marszałkowskiej 24 w Warszawie do obecnie obowiązujących standardów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego :
Pakiet 1 – Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, oświetlenia awaryjnego oraz systemu sygnalizacji pożarowej.
Pakiet 2 – Wykonanie instalacji hydrantowej przeciwpożarowej.
Pakiet 3 – Wykonanie wydzielenia pożarowego.

Zakończone

44/2012

Dostawa materiałów opatrunkowych dla SPDSK (Uzupełnienie brakującego asortymentu).

Zakończone

43/2012

Zakup wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 w Warszawie Filia: ul. Działdowska 1, 01-184 Warszawa.

Zakończone

42/2012

Dostawę środków czystościowych dla SPDSK.

Zakończone

40/2012

Zakup wraz z dostawą rękawiczek medycznych dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz Filii przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie.

Zakończone

35/2012

Kompleksowe ubezpieczenie Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.

Zakończone

11/ZO/2012

Przygotowanie dokumentacji do złożenia studium wykonalności, zgodnie z wytycznymi do Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Priorytet II Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2 Rozwój 2.2 Rozwój e- usług.

Zakończone

30/2012

Zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz Filii przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie.

Zakończone

39/2012

Dostawę środków czystościowych dla SPDSK.

Zakończone

38/2012

DOSTAWA LEKÓW.

Zakończone

37/2012

Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Oddziału Klinicznego Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego Filia ul. Działdowska 1 w Warszawie.

Zakończone

36/2012

Wykonanie modernizacji rozdzielni głównej RGNN w budynku Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 w Warszawie.

Zakończone

34/2012

Dostawa mlek dla dzieci.

Zakończone

33/2012

Zakup wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych do : analizatora immunochemicznego IMMULITE 2100PXi, wieloparametrowego czytnika FLUOSTAR OMEGA, aparatu ROTOR GENE Q.

Zakończone

32/2012

Zakup odczynników laboratoryjnych.

Zakończone

31/2012

Zakup artykułów laboratoryjnych.

Zakończone

29/2012

Zakup wraz z dostawą osprzętu laparoskopowego dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 w Warszawie.

Zakończone

28/2012

Dostawę materiałów opatrunkowych dla Oddziału Klinicznego Kardiologii i Pediatrii SPDSK.

Zakończone

27/2012

Zakup wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych do analizatorów: Bact/Alert 3d 120, Vitek 2 oraz Osmometr 800 CL dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 w Warszawie.

Zakończone

26/2012

Zakup artykułów laboratoryjnych.

Zakończone

23/2012

Zakup wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych do analizatorów Auto Vue Innova, VITROS 5600, MiniCap, ARCHITECT i1000SR oraz SYSMEX CS 2100i.

Zakończone

22/2012

Zakup wraz z dostawą pomp insulinowych dla pacjentów SPDSK.

Zakończone

20/2012

DOSTAWA LEKÓW.

Zakończone

19/2012

Zakup wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych do analizatorów: PFA-100 oraz mini Vidas Blue dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego
przy ul. Marszałkowskiej 24.

Zakończone

18/2012

Zakup wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych do analizatorów: Clinitek Advantus, Osmometr 800 CL, Vidas, Bact/Alert 3D 60, Vitek 2 dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz Filii przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie.

Zakończone

17/2012

DOSTAWA LEKÓW.

Zakończone

16/2012

Zakup wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych do analizatorów: GEM PREMIER 4000, ABL 90 i IQ 200 Elite dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz Filii przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie.

Zakończone

15/2012

Zakup wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych do analizatorów: - hematologicznego 5 DIFF – LH 750, koagulacyjnego SYSMEX Ca 560 oraz do aparatu Previ Color Gram i aparatu do ekstrakcji kwasów nukleinowych – Mini MAG dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz Filii przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie.

Zakończone

14/2012

Zakup odczynników laboratoryjnych.

Zakończone

13/2012

Usługę ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

12/2012

Zakup wraz z dostawą pomp insulinowych dla pacjentów SPDSK.

Zakończone

11/2012

DOSTAWA LEKÓW.

Zakończone

10/2012

Dostawa oksygenatorów, hemofiltrów i kaniul.

Zakończone

09/2012

Zakup odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do badań z zakresu immunologii i alergologii do analizatora UniCAP 100 wraz z dzierżawą analizatora tego samego typu i producenta dla Pracowni Immunologicznej Filii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie.

Zakończone

08/2012

Zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu medycznego dla Oddziału Klinicznego Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego Filia ul. Działdowska 1 w Warszawie.

Zakończone

07/2012

Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faxów oraz innego sprzętu biurowego dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz Filii przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie.

Zakończone

06/2012

Usługa w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Zakończone

05/2012

Zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu medycznego dla Oddziału Klinicznego Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego Filia ul. Działdowska 1 w Warszawie.

Zakończone

04/2012

Usługi ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dla SPDSK w Warszawie.

Zakończone

03/2012

Zakup wraz z dostawą nośników danych oraz kopert RTG dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz Filii przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie.

Zakończone

02/2012

Usługi ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.

Zakończone

01/2012

Zakup wraz z dostawą nici chirurgicznych dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz Filii przy ul. Działdowskiej 1 w Warszawie.

     

Powrót do treści | Wróć do menu głównego